Tarieven 


Tot 31 december 2014 stelde het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) jaarlijks de kosten voor bewindvoering vast. 

 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd die door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is vastgesteld en op 11 november 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Kosten bewindvoering (tarieven 2022 excl btw)*

Intake (eenmalig)

Bewindvoering alleenstaande € 586,00

Bewindvoering samenwonenden € 703,00

 

Bewindvoering zonder schulden (maandelijks)

Alleenstaande € 103,75

Samenwonenden € 124,42

 

Bewindvoering met schulden (maandelijks)

Alleenstaande € 134,25

Samenwonenden, één persoon met schulden € 142,75

Samenwonenden, twee personen met schulden € 161,00

 

Einde bewind (eenmalig)

Alleenstaande € 220,00

Samenwonenden € 264,00

 

Afwijkende tarieven

Uurtarief € 72,20

Verhuizing/ontruiming/verkoop € 366,00

PGB Beheer € 549,00

Bijzondere Bijstand

Voor de kosten van bewindvoering kun je Bijzondere Bijstand aanvragen bij jouw gemeente. De bewindvoerder ondersteunt je daarbij. Je hebt recht op Bijzondere Bijstand voor de kosten van bewindvoering als: 

Er sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van bestaan. Bij onderbewindstelling heeft de rechter al vastgesteld dat de maatregel noodzakelijk is. Volgens de Centrale Raad van Beroep staat de noodzaak van de kosten hiermee vast. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geen ruimte hiervan af te wijken en zelf de noodzaak te gaan beoordelen.

De kosten kunnen naar het oordeel van het college niet uit het inkomen of vermogen worden voldaan. Het verschilt per gemeente waarop de draagkracht wordt berekend en welk deel van het vermogen wordt vrijgelaten.                                                                                   

 

* Bron: NBPB Tarieven 2022

Ontzorgt bij financiële problemen. Samen met jou werken wij aan een financieel gezonde toekomst.