Privacyverklaring


ReggelandBewind is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van jou als cliënt om onze taak als  bewindvoerder uit te voeren. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens en documenten wij verzamelen, waarom we deze gegevens en documenten nodig hebben en op welke wijze wij van deze gegevens en documenten gebruikmaken. Op het Intakeformulier en in de lijst van benodigde documenten ten behoeve van de Intakefase staan de gegevens die door ReggelandBewind in jouw cliëntdossier in Onview, in een cliënt-map in OneDrive en fysieke cliëntmap  van je worden vastgelegd. De gegevens betreffen onder meer:

 

- naam, adres en woonplaats

- E-mailadres en telefoonnummer

- bankrekeningnummer(s)

- Nationaliteit

- Gezinssamenstelling

- De beschikking onderbewindstelling

- Een gewaarmerkte kopie van het legitimatiebewijs

- Loon- en salarisspecificaties

- Toeslagbeschikkingen

- Aanslagen inkomenstenbelasting

- Kopieën van belastingaangiften

- Jaaropgaven

- Polisbladen van alle verzekeringen

- Nota’s en jaarafrekeningen van alle vaste lasten (huur, nutsvoorzieningen, abonnementen)

- Beschikkingen met betrekking tot aangevraagde voorzieningen, uitkeringen etc.

 

De genoemde gegevens die in jouw cliëntdossier en cliëntmappen worden bewaard zijn van belang voor het goed uitvoeren van de bewindvoering. Daarnaast gebruiken wij je gegevens en documenten om met je te communiceren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor onze bedrijfsactiviteiten. ReggelandBewind deelt jouw persoonsgegevens en documenten met derden als dit in het belang is van het goed verlopen van de bewindvoering. Op verzoek ontvangen instanties alle persoonsgegevens, gegevens over jouw inkomsten, uitgaven en vermogen, schulden en betalingsregelingen en bankafschriften indien dit nodig is voor een goed lopend bewind. Wij verstrekken schuldeisers de benodigde gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet. Dit betreft de salaris-en uitkeringsspecificaties, hypotheek-of huurspecificatie en polisblad van de zorgverzekering. Als wij daartoe in het kader van rechtshandhaving worden verzocht zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken.

 

ReggelandBewind verwerkt jouw persoonsgegevens en documenten in het cliëntvolgsysteem voor bewindvoerders, Onview. De bewindvoerder heeft via een login in een afgesloten pagina van OnView toegang tot je gegevens. In OneDrive, een beveiligde omgeving in de cloud, word je digitale dossier in een cliëntmap in bewaard. De bewindvoerder heeft via een login toegang tot jouw cliëntmap. In een fysieke cliëntmap worden belangrijke documenten als beschikkingen, polissen, overeenkomsten bewaard. Deze map staat  in een afgesloten archiefkast.

 

ReggelandBewind bewaart jouw persoonsgegevens en documenten zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Een gesloten dossier (waarbij het bewind is beëindigd) wordt nog 5 jaar bewaard.

 

Je kunt je persoonlijke gegevens in het cliëntdossier in Onview met jouw logingegevens inzien. Ook kun je, in overleg met de bewindvoerder, jouw cliëntmap in OneDrive raadplegen. De bewindvoerder beheert je gegevens. Indien je wijzigingen hebt kun je deze doorgeven aan de bewindvoerder. ReggelandBewind is niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van alle informatie die je tijdens een bezoek aan een andere website, via een link op onze website, brengt. Deze websites vallen niet onder de privacyverklaring van ReggelandBewind.

 

Wij verzoeken je om contact met ons op te nemen indien je deze informatie onjuist, incorrect of incompleet vindt.

Ontzorgt bij financiële problemen. Samen met jou werken wij aan een financieel gezonde toekomst.