Leefgeld


ReggelandBewind behartigt als beschermingsbewindvoerder jouw financiële zaken. Jouw inkomsten worden gestort op de beheerrekening. De vaste lasten zoals huur, energie en water, inboedel- en zorgverzekering, telefoon en internet, kosten bewindvoering maar ook schuldaflossingen en het leefgeld worden betaald vanaf deze rekening. Je kunt zelf geen beslissingen meer nemen over je geld en bezittingen maar wel over de besteding van het leefgeld. 

 

Leefgeld is een bepaald bedrag dat ReggelandBewind wekelijks overboekt naar de leefgeldrekening. Van het leefgeld kun je dagelijkse noodzakelijke uitgaven betalen, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging. Er is geen wettelijk minimum aan leefgeld vastgesteld. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de inkomsten, uitgaven en schuldaflossingen. Op basis van het budgetplan stelt ReggelandBewind de hoogte van het leefgeld vast. Daarbij worden de volgende normbedragen als uitgangspunt genomen.

 

​De door ReggelandBewind gehanteerde normbedragen voor het leefgeld zijn:

  • eenpersoonshuishouden € 40,- per week
  • tweepersoonshuishouden € 50,- per week
  • gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen € 70,- per week
  • gezin met 2 volwassenen en 4 kinderen € 90,- per week
  • alleenstaande ouder met 2 kinderen € 60,- per week

 

De normbedragen kunnen alleen worden gehanteerd als er na betaling van de vaste lasten en schuldaflossingen voldoende budget is. Als dat niet zo is dan is het bedrag voor het leefgeld lager. 

Ontzorgt bij financiële problemen. Samen met jou werken wij aan een financieel gezonde toekomst.